EFTON

Vznikajú ešte v dnešnej dobe nové príslovia?

Jazyk je prirodzene spätý s každo- aj nekaždodennými činnosťami človeka. Veď na čo iné by už jazyk mal byť, ak nie na opis rôznych činností. Lenže, tak ako zastarávajú a zanikajú niektoré činnosti, remeslá či povolania, zanikajú tak aj slová, výrazy a slovné obraty opisujúce predmety a úkony spomínaných činností. K takto zabudnutým slovám sa určite ešte niekedy v budúcnosti vrátime; teraz budeme hovoriť len o jednom špecifickom útvare - o prísloviach a porekadlách, ktoré tiež podliehajú podobnej záhube.

Vezmime si napríklad známe príslovie "Darovanému koňovi na zuby nepozeraj". Dnešná mladá generácia sotva rozozná koňa od osla, a jemnôstky remesla konských handliarov (mimochodom, tiež slovo pred vyhynutím - a pritom aj pekný príklad udomácneného cudzieho slova, prevzatého práve kvôli nedostatku domáceho slovníka na opis - pred niekoľkými storočiami u nás nového, avšak vo vtedy "vyspelom" zahraničí už bežného - povolania) sú vlastne cudzie už aj drvivej väčšine dnešných seniorov.

Je teda len otázkou času - a to určite nie dlhého, možno jednej-dvoch generácií - kým tomuto prísloviu odumrú aj posledne korienky, a ono úplne zanikne. A takýchto prísloví je v našom jazyku nesporne viacero. Naskytá sa však otázka: znamená to, že sa celkový počet slovenských prísloví zmenšuje? A či naopak, namiesto starých, zastarávajúcich a zanikajúcich vznikajú nové, súvisiace s modernými vecami a javmi okolo nás?

Napríklad: "Mobilu za korunu na foťák nepozeraj"...


Komentáre/Kontakt

vetracik_zavináč_efton_bodka_sk. Ďakujem.


SPÄŤ